Skip to content
Chúc mừng team UIT-Bean đã đoạt giải Nhì Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin vòng chung khảo Asean 2019

Thông báo tuyển dụng (đợt 1, năm 2018)

Trường ĐHCNTT hiện có nhu cầu tuyển dụng 40 chỉ tiêu cho các vị trí giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên và lao động phổ thông.

Thông tin chi tiết cho từng vị trí vui lòng xem tại: https://www.uit.edu.vn/tuyen-dung

Hạn chót nhận hồ sơ: 30/04/2018