Skip to content

Thông báo tuyển dụng (đợt 3, năm 2018)

Trường ĐHCNTT hiện có nhu cầu tuyển dụng 29 chỉ tiêu cho các vị trí giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên và lao động phổ thông.

Thông tin chi tiết cho từng vị trí vui lòng xem tại: https://www.uit.edu.vn/tuyen-dung

Hạn chót nhận hồ sơ: 30/07/2018