Skip to content

Thông báo tuyển dụng nhân viên y tế

Trường Đại học Công Nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân viên nhằm phục vụ cho công tác y tế tại Trường, chi tiết vui lòng xem thông báo tuyển dụng tại đây.