Skip to content

THÔNG BÁO VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CỦA KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

Khoa Khoa học Máy tính trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo cho các sinh viên về các hoạt động học thuật của khoa. Các hoạt động tạo sân chơi kiến thức cho các sinh viên, tạo môi trường học tập thực tiễn với nhiều kiến thức thú vị.

1. SEMINAR

Chuỗi seminar về kỹ năng NCKH-SV nhằm giúp SV hiểu đúng về NCKH, và các bước thực hiện một đề tài NCKH

Chủ trì: PGS.TS. Lê Đình Duy, TS. Nguyễn Vinh Tiệp

2. ALGO BOOTCAMP

Chuỗi hoạt động rèn luyện về lập trình và thuật toán. Sẽ có hai lớp Tân Binh và Chiến Binh dành cho các SV với các định hướng và kinh nghiệm khác nhau.

Các SV sẽ có cơ hội học tập với Thầy Nguyễn Thanh Tùng, chuyên gia về giảng dạy lập trình thi đấu, sẽ có cơ hội tham gia các cuộc thi online ICPC quốc gia, thi Olympic SV, ICPC Asia

Đăng ký tham gia lớp học trên Google Classroom với classcode: yngtjvy (https://classroom.google.com/c/MTczNTAxODc1MzZa?cjc=yngtjvy) 693

Chủ trì: ThS. Nguyễn Thanh Sơn, ThS. Phạm Nguyễn Trường An, ThS. Nguyễn Văn Toàn

3. AI CHALLENGE BOOTCAMP

Chuỗi các hoạt động hướng đến thực hành, thực chiến thông qua các hands-on về các kỹ thuật deep learning trong CV, NLP.

Đăng ký tham gia lớp học trên Google Classroom với classcode: 3esffpf (https://classroom.google.com/c/MTE3OTkzNDYxOTk3?cjc=3esffpf) 173

Chủ trì: TS. Nguyễn Vinh Tiệp, TS. Lương Ngọc Hoàng, ThS. Đỗ Văn Tiến, ThS. Phạm Nguyễn Trường An

4. TUTORIALS

Chuỗi các hoạt động huấn luyện lập trình, hướng dẫn ôn tập

Chủ trì: CLB CS-AI  (http://tutorials.aiclub.cs.uit.edu.vn/)

5. KẾT NỐI - THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Chuỗi hoạt động kết nối với doanh nghiệp, thực tập doanh nghiệp.

Chủ trì: TS. Ngô Đức Thành

Chi tiết về thời gian các hoạt động sẽ thông báo sau

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.cs.machine.learning/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin