Skip to content

Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2022-2023 - Khoa Kỹ thuật Máy tính

Sinh viên xem chi tiết thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2022-2023 ở file đính kèm.

Địa điểm nộp báo cáo KLTN: Phòng E6.2

Hình thức báo cáo KLTN: Báo cáo trực tiếp

Các mốc thời gian cần chú ý như sau:

– Thời gian nộp KLTN: 04/01/2023 – 06/01/2023 (báo cáo phản biện: 1 quyển) và 14/02/2023 – 16/02/2023 (báo cáo sau phản biện: 3 quyển).

– Thời gian phản biện KLTN: 09/01/2023 – 04/02/2023.

– Thời gian bảo vệ KLTN: 20/02/2023 – 24/02/2023.

File đính kèm: 

Thong-bao-ve-ke-hoach-bao-ve-KLTN_HK1_2022-2023Download

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://fce.uit.edu.vn/thong-bao-ve-ke-hoach-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin