Skip to content

Thông báo về kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học  2021-2022

Phòng đào tạo Đại học trường Đại học Công nghệ Thông tin vừa gửi đến sinh viên  thông báo về nội  kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022. 

  • Từ 9h00 ngày 10/8/2021 đến 16h00 ngày 12/8/2021: Sinh viên đăng ký học phần đợt 1 (đợt sớm), bằng cách xác nhận thời khóa biểu đã được gán sẵn trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Từ 9h00 ngày 17/8/2021 đến 16h00 ngày 19/8/2021: Sinh viên đăng ký học phần đợt 2 (đợt chính thức) trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Từ ngày 20/8/2021 đến ngày 03/9/2021: phòng đào tạo Đại học, văn phòng các chương trình đặc biệt sẽ xét duyệt các lớp mở, hủy.
  • Từ 9h00 ngày 06/9/2021 đến 16h00 ngày 10/9/2021: Sinh viên đăng ký học phần đợt 3 (đợt điều chỉnh) trên hệ thống phần mềm quản lý.

Riêng SV khóa tuyển năm 2021 sẽ được gán thời khóa biểu dựa vào kế hoạch đào tạo và kết quả kiểm tra đầu vào tiếng Anh. Môn Giáo dục thể chất chuyển sang học kỳ 2 để SV có thể tự đăng ký theo nguyện vọng cá nhân; thay thế môn này trong học kỳ 1 bằng môn Pháp luật đại cương.

Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 06/9/2021 (từ ngày 11/10 – 06/11/2021 tân SV khóa 16 học Giáo dục quốc phòng và an ninh).

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/wYOuUSO6mpR5ZY

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin