Skip to content

Thông báo về kết quả xét miễn anh văn học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đại trà có kết quả đạt trong kỳ thi Đánh giá năng lực trình độ Tiếng Anh ngày 05/11/2022

Phòng Đào tạo Đại học đã cập nhật điểm miễn các môn anh văn trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đại trà có kết quả đạt trong kỳ thi Đánh giá năng lực trình độ Tiếng Anh ngày 05/11/2022.

Các bạn kiểm tra kết quả xét miễn các môn anh văn trong bảng kết quả học tập HK1 năm học 2022-2023. 

Ghi chú: Sinh viên chính quy chương trình chất lượng cao, tài năng và tiên tiến liên hệ Văn phòng các Chương trình Đặc biệt (phòng E2.1) để biết kết quả.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://student.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-ket-qua-xet-mien-anh-van-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023-cho-sinh-vien-chinh-quy

 

Hạ Băng  - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin