Skip to content

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2021-2022 khoa Mạng Máy tính và Truyền thông

Khoa Máy tính và Truyền thông thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau:

– Thời gian: 13h00 ngày 14/01/2022

– Sinh viên sử dụng phần mềm MS Teams để truy cập vào Team Hội đồng thực tập doanh nghiệp HK1 NH 2021-2022 Khoa Máy tính và Truyền thôngtheo danh sách hội đồng như sau:

  • Hội đồng 1: Lớp NT115.M11

  • Hội đồng 2: Lớp NT215.M11.ANTN

  • Hội đồng 3: Lớp NT215.M11.ANTT

  • Hội đồng 4: Lớp NT215.M11.MMCL và NT215.M11.ATCL

– Sinh viên xem thông tin chi tiết trong link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QjTrmuJq_Licg2ISwna4-RsndidGSplnPAKlWOMeb8s/edit?usp=sharing

Lưu ý:

  • Sinh viên vào team trước 15 phút để chuẩn bị.

  • Những sinh viên làm báo cáo chung thông báo trực tiếp cho hội đồng.

  • Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

  • Sinh viên còn thiếu thông tin (Phiếu nhận xét, dấu mộc…) được phép báo cáo nhưng không được công nhận điểm cho đến hoàn tất các thủ tục minh chứng, deadline bổ sung minh chứng: 21/01/2022.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với cô Nhung theo email:

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://nc.uit.edu.vn/khong-phan-loai/thong-bao-ve-thoi-gian-bao-cao-thuc-tap-doanh-nghiep-hk1-nam-hoc-2021-2022.html

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin