Skip to content

Thông báo về thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021 khoa Mạng Máy tính và Truyền thông

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo về thời gian sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp như sau:

Thời gian: ngày 29/7/2021 và 30/7/2021

 • Buổi sáng: bắt đầu lúc 8h00

 • Buổi chiều: bắt đầu lúc 13h30

Sinh viên sử dụng phần mềm MS Teams để truy cập vào Team Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 NH 2020-2021 Khoa Mạng máy tính và Truyền thông (team code: 4h2knh6) theo danh sách hội đồng như sau:

 • Phòng 1: Sáng 29/7/2021 – Từ HĐ1 đến HĐ4

 • Phòng 2: Sáng 29/7/2021 – Từ HĐ5 đến HĐ9

 • Phòng 3: Sáng 29/7/2021 – Từ HĐ10 đến HĐ14

 • Phòng 4: Sáng 29/7/2021 – Từ HĐ15 đến HĐ18

 • Phòng 5: Sáng 29/7/2021 – Từ HĐ19 đến HĐ23

 • Phòng 6: Chiều 29/7/2021 – Từ HĐ24 đến HĐ28

 • Phòng 7: Sáng 30/7/2021 – Từ HĐ29 đến HĐ32

 • Phòng 8: Sáng 30/7/2021 – Từ HĐ33 đến HĐ36

 • Phòng 9: Sáng 30/7/2021 – Từ HĐ37 đến HĐ41

 • Phòng 10: Sáng 30/7/2021 – Từ HĐ42 đến HĐ45

 • Phòng 11: Chiều 30/7/2021 – Từ HĐ46 đến HĐ48

 • Phòng 12: Chiều 30/7/2021 – Từ HĐ49 đến HĐ53

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong danh sách tại file đính kèm: HoiDong_KLTN-Đợt-2-NH-2020-2021_post

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/NOEWsCej4XdbWg

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin