Skip to content

Thông báo về việc báo cáo lại môn Hệ thương mại điện tử

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến Anh/Chị học viên về lịch báo cáo lại môn Hệ thương mại điện tử cụ thể như sau: 

Thời gian : 6g00 tối thứ bảy ngày 25/12/2021

Hình thức : Báo cáo trực tuyến qua MS Team 

 Mã code: Báo cáo Hệ kinh doanh điện tử - IS6102, code: prjk4gw 

Hội đồng chấm gồm: 

   1. PGS. TS. Nguyễn Đình Thuân

   2. TS. Cao Thị Nhạn

   3. Thư ký: ThS. Lê Bảo Uyên.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-bao-cao-lai-mon-he-thuong-mai-dien-tu

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin