Skip to content

Thông báo về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Trọng Chỉnh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với:

- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Chỉnh

- Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01).

- Tên đề tài luận án: Mô hình và phương pháp lập luận để trả lời các câu hỏi “TẠI SAO” dựa trên cách tiếp cận phân tích diễn ngôn tiếng Việt.

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 22 tháng 02 năm 2023.

- Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

- Người hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Tuấn Đăng

- Người hướng dẫn 2: PGS. TS Phạm Hữu Đức

- Phản biện độc lập 1: PGS. TS Đỗ Thanh Nghị

- Phản biện độc lập 2: PGS. TS Huỳnh Tường Nguyên

- Thông tin luận án tham khảo tại: Xem file đính kèm

- Bản toàn văn luận án và bản tóm tắt luận án tiến sĩ được trưng bày tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, khối nhà A, để những người quan tâm có thể đến tham khảo trong các ngày, giờ Thư viện có phục vụ người đọc.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm đến tham dự phiên họp của Hội đồng.

File đính kèm: 

PDF icon trangtt-la-vn_-_chinh_nguyen_trong.pdf

PDF icon trangtt-la-en_-_chinh_nguyen_trong.pdf

PDF icon lats-csdt-tomtat_-_chinh_nguyen_trong.pdf

PDF icon lats-csdt-danhsachbaibao_-_chinh_nguyen_trong.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/ve-viec-chuc-phien-hop-hoi-dong-danh-gia-luan-tien-si-cap-truong-cua-ncs-nguyen-trong-chinh

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin