Skip to content

Thông báo về việc đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Sinh viên sau khi đã đăng ký học phần CS505-Khóa luận tốt nghiệp trong HK1 2022-2023 tiếp tục thực hiện các bước sau:

 1. Nộp đơn đăng ký đề tài KLTN có xác nhận của GV hướng dẫn.
  Thời gian: đến ngày 02/09/2022, tại VP Khoa E5.2

 2. Điền thông tin vào link sau:
  – Chính quy đại trà:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OVqvBCabC6DjDM2cSbvbP12ZT1xnw1cz/edit?usp=sharing&ouid=108777623367351689805&rtpof=true&sd=true
  – Chất lượng cao: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JMb5_8Fsvx0oRQ-YF3oe9UFWcVG8IMEJ/edit?usp=sharing&ouid=108777623367351689805&rtpof=true&sd=true
  – Tài năng: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lOccpNvRxZbaq9pOgmSaEpf10CLirqww/edit?usp=sharing&ouid=108777623367351689805&rtpof=true&sd=true

Mau_DangkyKLTN

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://cs.uit.edu.vn/2022/08/16/thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-tai-khoa-luan-tot-nghiep-hk1-2022-2023/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin