Skip to content

Thông báo về việc đăng ký lịch học và đóng học phí Anh văn sơ cấp 1 & 2 năm học 2021-2022

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc đăng ký lịch học và đóng học phí Anh văn sơ cấp 1 & 2 năm học 2021-2022 để các bạn sinh viên đăng ký kịp học anh văn sơ cấp.

 Thời gian khai giảng các lớp anh văn sơ cấp: ngày 18,19/10/2021.

Thông tin chi tiết tại link: http://www.celuit.edu.vn/danh-sach-sinh-vien-hoc-lop-anh-van-so-cap-1-2-khoa-k16-2021

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/g3rT1Y

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin