Skip to content

Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá ĐHQG-HCM năm học 2021-2022 cho sinh viên 2 trở lên

Ký túc xá Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký ở ký túc xá năm học 2021-2022 cho sinh viên 2 trở lên.

Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2 trở đi thuộc các trường thành viên ĐHQG-HCM

Thời gian đăng ký: Từ 08 giờ 00 ngày 04/12/2021 đến 24 giờ 00 ngày 10/12/2021.

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến (online) qua các kênh: http://svktx.vnuhcm.edu.vn/, hoặc qua App iDorm SV.

Mọi thông tin chi tiết các bạn sinh viên vui lòng xem ở nội dung thông báo: http://ktx.vnuhcm.edu.vn/.../thong-bao-vv-dang-ky-o-ky...

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin