Skip to content

Thông báo về việc hỗ trợ gửi file scan bảng điểm cho sinh viên

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thân gửi các bạn thông tin về việc gửi file scan bảng điểm cho sinh viên, cụ thể như sau:

Đối tượng hỗ trợ: SV OEP có đăng ký bảng điểm trên hệ thống, trạng thái "đã in".

Cách thức nhận bảng điểm:

  • Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên kiểm tra phí in bảng điểm trên daa, sau đó chuyển phí in bảng điểm về momo 0344.336.637 - Phan Thị Thái An. Trong nội dung chuyển khoản ghi rõ: MSSV - phí in bảng điểm

  • Sau khi chuyển khoản, SV gửi ảnh chụp giao dịch thành công về email VP với tiêu đề : MSSV - nhận file scan bảng điểm.

  • Trong vòng 3 - 5 ngày, VP sẽ hỗ trợ gửi file scan bảng điểm cho sinh viên và cập nhật trạng thái "đã phát" lên hệ thống.

Lưu ý: Sinh viên chuyển khoản nhưng không gửi mail sẽ không được hỗ trợ + hoàn tiền đã gửi.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://oep.uit.edu.vn/vi/tb-vv-ho-tro-gui-file-scan-bang-diem-cho-sv

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin