Skip to content

Thông báo về việc hoàn trả học phí còn dư cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1/2021

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-ĐHCNTT ngày 01/4/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT về việc hoàn trả học phí còn dư cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1/2021, văn phòng Các chương trình Đặc biệt thông báo:

Sinh viên tiến hành nhận lại học phí còn dư Bắt đầu từ thứ 2 (10/05/2021)

        + Sáng: Từ 09h00 đến 11h30

        + Chiều: Từ 14h00 đến 16h00

Sinh viên đến trực tiếp phòng Kế hoạch Tài chính (A.111)  gặp cô Bích Thủy) để nhận. Sinh viên phải mang theo CMND/CCCD và thẻ sinh viên khi đi nhận tiền.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/O06sCnHIu7i0P

Hạ Băng - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin