Skip to content
 • Tiếng Việt
 • English

Thông báo về việc khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho sinh viên nội trú năm học 2023-2024

Thực hiện Thông báo số 412/TB-TTQLKTX ngày 26/7/2023 và Thông báo số 479/TB-TTQLKTX ngày 15/8/2023 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) về việc tiếp nhận và sắp xếp chỗ ở cho sinh viên năm học 2023-2024, đã có 28.403 sinh viên đăng ký khám sức khỏe tại Ký túc xá.  

I. về việc tổ chức khám sức khỏe

1. Đối tượng

 • Sinh viên nội trú đã đăng ký khám sức khỏe theo Thông báo số 412/TB-TTQLKTX, ngày 26/7/2023 và Thông báo số 479/TB-TTQLKTX ngày 15/8/2023 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá;

 • Sinh viên nội trú chưa đăng ký khám sức khỏe nhưng hiện nay có nhu cầu khám sức khỏe để được lập Hồ sơ sức khỏe tại Trung tâm;

 • Sinh viên đã khám sức khỏe tại các cơ sở đào tạo nhưng có nhu cầu, nguyện vọng khám sức khỏe theo Thông tư 14/TT-BYT ngày 6/5/2013 và Thông tư 09/2023/TT-BYT tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá.

2. Nội dung khám sức khỏe: Khám tổng quát và thực hiện các cận lâm sàng: xét nghiệm máu, nước tiểu, XQ (Theo Phụ lục 1).

3. Các đơn vị thực hiện khám sức khỏe cho sinh viên

 • Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám tại Ký túc xá khu A từ ngày 27/11/2023 đến ngày 06/12/2023.

 • Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức khám tại Ký túc xá Khu B từ ngày 02/12/2023 đến ngày 26/12/2023.

4. Đơn giá và thời gian thu tiền khám sức khỏe

5. Phương thức đăng ký khám sức khỏe và nộp lệ phí

 • Sinh viên truy cập website: sv.ktxhcm.edu.vn, chọn đăng nhập thông tin cá nhân và thực hiện đăng ký chọn thời gian, bệnh viện khám và thanh toán bằng hình thức trực tuyến (xem hướng dẫn tại Phụ lục II hoặc truy cập website: http://huongdan.ktxhcm.edu.vn).

6.Thời gian, địa điểm khám sức khoẻ,

 • Thời gian khám hàng ngày: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).

7. Thời gian nhận kết quả khám sức khỏe

8. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia khám sức khỏe tại Trung tâm

Giúp sinh viên biết về tình hình sức khỏe liên tục của bản thân, từ đó chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe. Đối với các trường hợp sinh viên cần theo dõi sức khỏe hoặc cách ly điều trị được Trung tâm bố trí nơi ở phù hợp.

II. Về việc cập nhật thông tin sức khỏe và quản lý hồ sơ sức khỏe sinh viên  

 1. Việc cập nhật thông tin sức khỏe

 2.  Quản lý hồ sơ sức khỏe sinh viên

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://ktx.vnuhcm.edu.vn/tin-tuc/ve-viec-kham-suc-khoe-va-lap-ho-so-suc-khoe-dien-tu-cho-sinh-vien-noi-tru-nam-hoc-2023-2024--403.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin