Skip to content

Thông báo về việc nhắc nhở TSV Khóa 2021 có tên trong danh sách nhanh chóng tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nhắc nhở Tân Sinh viên Khóa 2021 có tên trong danh sách kèm theo nhanh chóng tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến. 

Tạo Hồ sơ sinh viên trực tuyến gồm 3 nội dung:

  • Khai báo lý lịch sinh viên
  • Cung cấp thông tin sức khỏe
  • Upload hình ảnh hồ sơ sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nhanh chóng kiểm tra email sinh viên do Trường cấp và bổ sung những nội dung còn thiếu trước 16h00 ngày 23/9/2021.

Link tạo Hồ sơ sinh viên trực tuyến: https://student.uit.edu.vn/nhaphoc

Lưu ý: 

- Xem kỹ hướng dẫn tạo Hồ sơ sinh viên trực tuyến tại: https://bom.to/yat0mo

- Sau thời hạn trên, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu sinh viên không tạo đầy đủ các nội dung trong Hồ sơ trực tuyến.

- Đối với hình ảnh hồ sơ sinh viên: sinh viên upload những hình ảnh giấy tờ đã có, những giấy tờ còn thiếu có thể bổ sung sau.

- Đối với thông tin sức khỏe: nếu mất BHYT, sinh viên thực hiện tra cứu Mã BHXH theo hướng dẫn tại link trên.

- Trường hợp cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ tại https://forum.uit.edu.vn/hotrotansv

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/1suZ9y

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin