Skip to content

Thông báo về việc nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo về việc nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

Nộp báo cáo trước khi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp:

  • Sinh viên kiểm tra thông tin đề tài theo link DANH SÁCH ĐỀ TÀI
  • Sau đó, sinh viên đăng nhập bằng tài khoản của Trường, nộp file báo cáo (Tên đề tài tiếng Việt và tiếng Anh phải đúng như trong file sinh viên đã đăng ký) và Đơn xin báo cáo KLTN (bản scan có chữ ký của sinh viên và giảng viên hướng dẫn) theo link: NỘP BÁO CÁO

Nộp báo cáo sau khi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp:

Lưu ý:

  • Danh sách giảng viên phản biện và thời gian báo cáo Khoa sẽ thông báo sau.
  • Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ với cô Nhung theo email: để được hỗ trợ.

Thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/QoDX4vEwGdnT7r

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin