Skip to content

Thông báo về việc nộp lại đề cương chi tiết Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2021-2022 - Khoa Kỹ thuật Máy tính 

KhoaKỹ thuật Máy tính thông báo về việc nộp lại đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

Sinh viên nộp lại đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp theo góp ý của Hội đồng cho khoa bản scan có đầy đủ chữ ký của sinh viên và giảng viên hướng dẫn.

Link nộp bản scan: https://forms.gle/R6aNtLEvBMYSLyXZ6

Thời gian nộp lại đề cương: Đến hết ngày 24/09/2021.

Lưu ý: Sau thời gian thông báo trên, khoa sẽ gửi danh sách giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đến phòng Đào tạo Đại học và Văn phòng các chương trình đặc biệt để ra quyết định giao đề tài. Do đó, các đề cương gửi lại sau ngày 24/09/2021 sẽ không được chấp nhận.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/y0Cusn

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin