Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo về việc thay đổi chính sách lưu trữ của Microsoft từ tháng 05/2024

Theo thông báo từ Microsoft, từ tháng 05 năm 2024, dịch vụ Office365 dành cho giáo dục chỉ cung cấp cho các trường đại học 100TB cho tất cả các người dùng trong tổ chức đó (bao gồm cả dung lượng Email Outlook, OneDrive và các dịch vụ khác trong hệ sinh thái Microsoft). 

Để đảm bảo dung lượng lưu trữ của toàn trường bao gồm sinh viên, học viên, cán bộ giảng viên, kể từ ngày 20/5/2024, Trường sẽ bắt đầu tiến hành các chính sách đối với tài khoản Office365 dành cho sinh viên sau:

  1. Giới hạn mỗi tài khoản Office365 (ms.uit.edu.vn) có tình trạng đang học được sử dụng tối đa 20 GB dung lượng lưu trữ dùng chung (bao gồm các dịch vụ Email Outlook, OneDrive…). 

  2. Đối với sinh viên/ học viên đã tốt nghiệp Nhà trường tạm thời chưa thu hồi tài khoản. Tuy nhiên sinh viên sẽ không được gia hạn tài khoản khi hết hạn. Sinh viên chú ý tự sao lưu dữ liệu của mình.

  3. Đến ngày 14/06/2024 , thực hiện xóa các tài khoản vượt quá dung lượng lưu trữ.

Để tránh mất dữ liệu, sinh viên/học viên tự kiểm tra tài khoản của mình và có phương án di chuyển dữ liệu thích hợp. 

Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp bị mất dữ liệu và các thiệt hại khác (nếu có) khi nhà cung cấp thay đổi chính sách. Trường đề nghị toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo, đồng thời theo dõi nhắc nhở các sinh viên khác thực hiện đúng nội dung thông báo. 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào, các bạn cứ liên hệ qua email phongdlcntt@uit.edu.vn, ctsv@uit.edu.vn hoặc Forum: https://forum.uit.edu.vn/node/570815

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-thay-doi-chinh-sach-luu-tru-cua-microsoft-tu-thang-052024 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin