Skip to content

Thông báo về việc tiếp nhận đơn tạm dừng học tập Học kỳ 1 năm 2021 - 2022

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thông báo về việc tiếp nhận đơn tạm dừng học tập Học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

Thời gian: Văn phòng đã tiếp nhận đơn từ 02/08/2021 - trước khi đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 và hạn chót nhận đơn là 16h30 ngày 17/09/2021

Cách thức nộp: Sinh viên tải mẫu đơn tại đây, điền đầy đủ thông tin, scan đơn và gửi về email: vpdb@uit.edu.vn

Sinh viên xem thêm quy định về các trường hợp được tạm dừng học tập tại điều 17 quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của trường ĐH CNTT .

Lưu ý: Sau 16h30 ngày 17/09/2021 Văn phòng không giải quyết dù bất kỳ lý do gì.

Thông tin chi tiết: https://bitly.com.vn/uahjua

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin