Skip to content

Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên cũ đang nội trú đăng ký ở năm học 2021 -2022 - đợt 2 Và hướng dẫn thủ tục chuyển phòng cho sinh viên đã được xét duyệt đợt 1

Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm)  báo đến các bạn sinh viên thông báo số 354/TB-TTQLKTX ngày 25/9/2021 về việc tiếp nhận sinh viên cũ đang nội trú đăng ký ở năm học 2021 -2022 - đợt 2 Và hướng dẫn thủ tục chuyển phòng cho sinh viên đã được xét duyệt đợt 1.

Thông tin chi tiết về hướng dẫn, biểu mẫu, phụ lục:

Mọi thông tin chi tiết xem tại file đính kèm: 

thong_bao_ve_viec_tiep_nhan_sinh_vien_dang_noi_tru_dang_ky_o_nh_2021-2022_dot_2_va_huong_dan_thu_tuc_chuyen_phong_cho_sinh_vien_da_duoc_xet_duyet_dot_1.pdf

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin