Skip to content
Chúc mừng sinh viên UIT đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng cuộc thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2018

Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của ĐHQG-HCM về công tác nhân sự

Thông báo số 83 /TB-ĐHCNTT-TCHC về việc triển khai chỉ đạo của ĐHQG-HCM về công tác nhân sự 

Danh sách tham dự xem chi tiết tại đây.

 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐH CNTT.