Skip to content

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Công nghệ thông tin đợt 2 năm 2016

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo tuyển dụng cán bộ viên chức công tác tại Trường năm 2016 đợt 2 cho các Phòng, Ban trực thuộc

Thông báo tuyển dụng vui lòng xem tại đây.

Mẫu hồ sơ tuyển dụng: Tải về

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐH CNTT.