Skip to content
Chúc mừng khoa KTMT và các em sinh viên của khoa đã đạt giải nhì cuộc thi Makerthon 2017 - Cuộc thi lập trình sinh viên trong 48 giờ do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức
Chúc mừng 3 đội UIT đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia cuộc thi sinh viên với ATTT

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1, năm học 2016-2017 (theo phương pháp CDIO)

Nhằm đánh giá hiệu quả việc triển khai giảng dạy theo phương pháp CDIO tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt đông giảng dạy của giảng viên, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/12/2016 đến ngày 20/01/2017

- Đối tượng áp dụng: Sinh viên đang học các lớp được giảng dạy theo phương pháp CDIO tại Trường (Danh sách kèm theo).

- Hình thức: Khảo sát online, sinh viên dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào hệ thống daa.uit.edu.vn và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.