Skip to content

Thông báo xét chọn nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà B

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM kính mời các tổ chức trong và ngoài Trường có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham dự chào giá cạnh tranh dịch vụ vệ sinh cho tòa nhà B và khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Xem thông báo chi tiết trong file đính kèm:(Thông báo đính kèm)."

Tập tin đính kèm: