Skip to content

Thông tin các học bổng dành cho Tân sinh viên khóa 2021 (tiếp theo)

 

Thông tin các học bổng dành cho Tân sinh viên khóa 2021 (Phần tiếp)

Thông tin các học bổng dành cho Tân sinh viên khóa 2021 từ Thành Đoàn- Hội Sinh viên TP đang được triển khai. Các bạn tân sinh viên chú ý thời hạn nộp hồ sơ.

Nếu có thắc mắc liên hệ Văn phòng Đoàn trường (vpdoan@uit.edu.vn) để được hỗ trợ.

3) HỌC BỔNG "POWER ON"

- Đơn vị cấp: Trung tâm hỗ trợ Học sinh Sinh viên (SAC)

- Trị giá: 12-20 Triệu/ suất/ năm ( 50 suất, duy trì học bổng hằng năm). Sinh viên được hỗ trợ việc làm thêm và các lớp đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ.

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/10/2021

https://tuoitre.uit.edu.vn/.../hoc-bong-power-on-danh-cho...

4) HỌC BỔNG "HI VỌNG"

- Đơn vị cấp: Nhà văn hóa Sinh viên

- Trị giá: Học phí toàn phần ( 8 suất/ học kỳ)

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/10/2021

 https://tuoitre.uit.edu.vn/.../hoc-bong-hi-vong-nam-hoc…

Mọi thông tin chi tiết xem tại:https://www.facebook.com/UIT.Fanpage

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin