Skip to content

Thông tin - thông báo

Thông báo về kế hoạch tổng kết, thi đua khen thưởng năm học 2011-2012

Phòng Tổ chức Hành chính thông báo về kế hoạch tổng kết, thi đua khen thưởng năm học 2011-2012. Chi tiết thông báo xem tại đây. Các hướng dẫn, biểu mẫu tải về tại đây.

Thông báo số 1 v/v xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012

Căn cứ Công văn số 50/HĐCDGSNN ngày 15/05/2012 của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước V/v lịch và tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012, Nhà trường thông báo đến các đơn vị lịch xét...

Thông báo về việc sử dụng phòng họp

Kể từ ngày 21/05/2012, Phòng họp 112 và phòng họp 114 tại Tòa nhà mới đã được đưa vào sử dụng chính thức. Phòng Tổ chức-Hành chính đề nghị các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp gửi “Phiếu đăng ký...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên phát triển và triển khai phần mềm

Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên công nghệ thông tin trình độ cao (mã ngạch 01.003) nhằm phục vụ cho công tác phát triển phần mềm và tin học hóa hệ...

Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4 và 1/5

UBND TP.HCM đã thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và 126 năm ngày quốc tế lao động (1-5).Nhà Trường thông báo đến...

Thông báo về thời gian làm việc

Phòng Tổ chức-Hành chính trân trọng thông báo kể từ ngày 01/04/2012, Trường ĐH CNTT sẽ điều chỉnh thời gian làm việc, giảng dạy và thời gian xe khởi hành từ cơ sở chính. Xem chi tiết thông báo tại...

Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012

UBND TP.HCM đã thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012.Theo đó, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở...

Lễ bổ nhiệm Trưởng Khoa của trường Đại học CNTT

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức- Hành chính trân trọng kính mời Quý thầy cô đến tham dự buổi Lễ bổ nhiệm Trưởng Khoa của trường Đại học CNTT.  Thời gian: 10g00, thứ năm ngày 22 tháng 03 năm 2012...

Thông báo về kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2012

Căn cứ biên bản họp thẩm định công tác tổ chức thi tuyển dụng viên chức năm 2012 giữa Lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ ĐHQG-HCM và đại diện Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học CNTT ngày 15/03/2012, Hội...

Trang