Skip to content

Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Thiết kế Renesas, ngày 16/ 6/ 2013

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng chuyển đến Đơn vị thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Thiết kế  Renesas, Phòng kính nhờ quý Đơn vị thông báo rộng rãi thông tin này đến các bạn sinh viên được biết và đăng lý tham dự.
 
Chi tiết theo file đính kèm hoặc vui lòng xem thông tin bên dưới.
 
Trân trọng cảm ơn.
Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN.
___________________________________________________________

      Renesas Design Vietnam Co., Ltd. announces:

           + Recruitment: 20 Hardware Design Engineers & 10 Software Design Engineers

           + Target candidates: Engineers/ University students graduating in 2012 or up to September 2013 with major in: Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Physics, & Maths – Informatics

           + Expected written test: 08h00, Sunday, June 16, 2013 in Ho Chi Minh City

           + Register for written test at:

                       ü Website: http://vietnam.renesas.com; or

                       ü E-mail:  ; or

           + Deadline for registration: By June , 2013

           + Interview schedule: June & July 2013

           + First working date: September 03, 2013