Skip to content

Thư mời tham gia hội thảo SoIS 2017

Kính gửi quý Thầy Cô, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên,

Hội thảo lần thứ II về “Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin” (Symposium on Infomation Sercurity - SoIS 2017) là một diễn đàn khoa học được tổ chức thường niên dành cho những cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và triển khai, quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và an toàn, an ninh thông tin nói riêng.

Hội thảo SoIS lần thứ II được dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2017 tại Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP. HCM.

Ban tổ chức Hội thảo SoIS 2017 xin trân trọng gửi lời mời đến quý Thầy cô, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên tham gia gửi bài viết, báo cáo đến Hội thảo. Nội dung bài viết, báo cáo chủ yếu tập trung vào các vấn đề về An toàn an ninh thông tin (xem chi tiết tại trang chủ của hội thảo ở cuối thư).

Kỷ yếu của hội thảo sẽ được in trước khi Hội thảo diễn ra, chỉ những bài viết được in trong kỷ yếu mới được báo cáo tại Hội thảo.

Sau hội thảo, những bài tốt nhất sẽ được giới thiệu chỉnh sửa, bổ sung bản đầy đủ để xét duyệt nhận đăng trên Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông - Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT&TT, các bài báo được đăng trong tạp chí này được tính điểm công trình đến 1 điểm (thang điểm được tính theo Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước) và một số bài khác được chọn vào chuyên san Tạp chí An toàn Thông tin.

Thông tin về các mốc thời gian quan trọng của Hội thảo:

- Hạn chót nộp bài: 01/10/2017

- Ngày thông báo chấp nhận: 01/11/2017

- Ngày tổ chức Hội thảo (dự kiến): 28/11/2017

 

Trân trọng thông báo!

Ban tổ chức Hội thảo SoIS 2017.