Skip to content

Thư mời tham gia Seminar học thuật ngày 17/11/2022

Khoa Khoa học máy tính kính mời quý Thầy Cô tham dự buổi báo cáo học thuật của Khoa.

Thông tin buổi seminar:

  • Thời gian: 14g00, ngày 17/11/2022 (Thứ Năm)

  • Địa điểm: phòng E5.3

  • Báo cáo viên: CN. Trần Đình Khang

  • Nội dung: Giới thiệu thuật toán Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES).  

  • Tóm tắt: The CMA-ES is a stochastic, or randomized, method for real-parameter (continuous domain) optimization of non-linear, non-convex functions. We try to motivate and derive the algorithm from intuitive concepts and from requirements of non-linear, non-convex search in continuous domain. (https://arxiv.org/abs/1604.00772)

Kính mời quý Thầy Cô quan tâm tham dự.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://cs.uit.edu.vn/2022/11/15/thu-moi-tham-du-seminar-hoc-thuat-ngay-17-11-2022/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin