Skip to content

THỬ NGHIỆM LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC CHO LỚP HỌC CS2205.CH1501

Vừa qua, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ quyết định thử nghiệp hình thức Flipped Classroom (lớp học đảo ngược) vào việc giảng dạy lớp học CS2205.CH1501 - phương pháp nghiên cứu khoa học. Lớp học này sẽ diễn ra từ tháng 3/2021 đến tháng 5/2021.

Lớp học đảo ngược sẽ được giảng dạy theo hình thức học viên sẽ nghe giảng lý thuyết qua các bài giảng online và dành nhiều thời gian trên lớp cho phần bài tập và làm việc nhóm. Đặc biệt, lớp học này vẫn sẽ giữ nguyên số giờ học offline.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/FjC6B5j0

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin