Skip to content

Thư ngỏ Cựu sinh viên tham gia khảo sát về tình hình việc làm năm 2018

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên!

Trường ĐH Công nghệ Thông, ĐHQG-HCM kính gửi đến Anh/Chị Thư ngỏ tham gia hoạt động khảo sát về tình hình việc làm năm 2018 (Xem file đính kèm).

Anh/Chị vui lòng thực hiện khảo sát theo các hướng dẫn sau:

- Đối tượng khảo sát: Là SV của Trường đã tốt nghiệp từ năm 2014 đến nay.

- Thời gian khảo sát: Từ ngày 24/9 - 31/10/2018

- Hình thức khảo sát: Thực hiện theo 1 trong 2 hình thức sau:

1. Hệ thống khảo sát online của Trường đã gửi đường link khảo sát đến địa chỉ email của Anh/Chị. Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào hệ thống và thực hiện khảo sát.

2. Thực hiện khảo sát qua các kênh thông tin liên hệ từ Khoa/Bộ môn đào tạo của mình.

Kết quả sau khi xử lý sẽ được dùng cho việc viết báo cáo tổng hợp và báo cáo sẽ được gửi đến Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa và các Phòng/Ban có liên quan.

Trong quá trình thực hiện khảo sát, nếu có những thắc mắc cần trao đổi thêm, Anh/Chị vui lòng liên hệ về Phòng TT-PC-ĐBCL qua: Email:   hoặc Điện thoại: (028) 372 52002 (số nội bộ: 133).

Chân thành cảm ơn Quý Anh/Chị.

Kính chúc Quý Anh/Chị nhiều sức khỏe và thành công!

Tập tin đính kèm: