Skip to content

Thư viện trường Đại học Công nghệ Thông tin miễn phí phạt khi mượn sách quá thời hạn trong thời gian nghỉ tết và học online

Nhằm tạo điều kiện học tập cho sinh viên, thư viện trường Đại học Công nghệ Thông tin vừa ra thông báo về việc miễn tính phí phạt khi mượn sách quá thời hạn. 

Cụ thể, trong thời gian nghỉ Tết và thời gian học online tại nhà đến hết ngày 14/3/2021, các bạn mượn sách trong thời gian này nếu quá hạn Thư viện xem xét không tính phí phạt khi trả sách. 

Tuy nhiên các thư viện vẫn gửi các thông báo quá hạn qua email để các bạn theo dõi. Bên cạnh đó, trong tuần qua do có quá nhiều email gửi về Thư viện, nên một số email của sinh viên, thư viện không kịp phản hồi và giải đáp, mong các bạn có thể thông cảm.

Mọi thông tin chi tiết về thông báo xem tại: https://www.facebook.com/lib.uit.vn

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin.