Skip to content

Thư viện UIT hỗ trợ công tác đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA chương trình Công nghệ Thông tin và An toàn Thông tin

AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập vào tháng 11/1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử. AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo.

Trong đợt đánh giá này, Thư viện UIT tham gia hỗ trợ hoạt động đánh giá 2 chương trình đào tạo Công nghệ Thông tin và An toàn thông tin của Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin và Khoa Mạng máy tính và truyền thông diễn ra trong chiều ngày 8/8/2022 với việc livestream cơ sở vật chất Thư viện và phỏng vấn cán bộ hỗ trợ sáng ngày 9/8/2022 bằng hình thức trực tuyến (online). Hy vọng 2 chương trình đào tạo CNTT và ATTT của trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ đạt chuẩn AUN-QA sau đợt đánh giá này.

Thông tin chi tiết: http://thuvien.uit.edu.vn/News/NewDetail/thu-vien-uit-ho-tro-cong-tac-danh-gia-theo-tieu-chuan-aun-qa-chuong-trinh-cong-nghe-thong-tin-va-an-toan-thong-tin

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin