Skip to content

Thư viện UIT nhận 250 quyển sách tặng từ Công ty Cổ phần Quốc tế Anh văn hội Việt Mỹ (VUS)

Thời gian qua, Thư viện UIT đã tổ chức chương trình tặng sách cho sinh viên UIT trong đó có quyển “American English File” do Nhà xuất bản Oxford University Press phát hành. Đây là sách chia sẻ từ Công ty Cổ phần Quốc tế Anh văn hội Việt Mỹ (VUS) gửi tặng tại Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (TVTT) và Thư viện UIT nhận chia sẻ lại với 250 quyển. 

Với mong muốn lan tỏa tri thức và tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên có thể tiếp cận với nguồn tài liệu học tiếng Anh đa dạng, Thư viện UIT sẽ tiếp tục gửi tặng các bạn sinh viên quyển sách này trong thời gian tới!

Mọi thông tin chi tiết xem tại: http://thuvien.uit.edu.vn/News/NewDetail/thu-vien-uit-nhan-250-quyen-sach-tang-tu-cong-ty-co-phan-quoc-te-anh-van-hoi-viet-my-vus

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin