Skip to content

Tiếp sinh viên của VP các CTĐB

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thân gửi các bạn thông tin về việc đến liên hệ trực tiếp với VP các CTĐB, cụ thể:

- SV đến nhận bằng TN: vào thứ 2 và thứ 3 (ngày 25, 26/10 và 01, 02/11/2021) trong giờ hành chính. SV có thể gửi mail để nhận file scan bằng TN.

- Các thủ tục hành chính khác liên quan đến học vụ, công tác sinh viên... của VP các CTĐB sẽ được thực hiện online (qua email)

- Hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, nên VP khuyên các bạn chỉ vào trường khi thật sự cần thiết.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/hcmuit.oep/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin