Skip to content

TỔNG KẾT CHUỖI TRAINING CUỐI KỲ HỌC KÌ I

Trước kỳ thi cuối học kỳ 1, Ban Học tập Khoa học và Kỹ thuật Thông tin đã tổ chức các buổi training kiến thức. Đây là hoạt động nhằm giúp các bạn sinh viên củng cố kiến thức trong một học kỳ, rèn luyện giải đề. Đến với các buổi training, các bạn sinh viên đã được nhận các lời khuyên, lời chia sẻ từ các anh chị, nhận được các tài liệu bổ ích.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTKHKTTT

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin