Skip to content

TỔNG KẾT CHUỖI TRAINING GIỮA KÌ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021

Chuỗi training giữa học kỳ II do Ban học tập Khoa học và Kỹ thuật Thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin đã kết thúc một cách tốt đẹp. Hoạt động đã phần nào giúp các bạn sinh viên ôn lại kiến thức, chuẩn bị vững vàng để bước vào kỳ thi.

Dưới đây là tổng hợp link tài liệu training, các bạn có thể xem và ôn lại:

Cấu trúc rời rạc :  https://bitly.com.vn/77a6ht

Hệ điều hành:https://bitly.com.vn/bnhgh5

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật :https://bitly.com.vn/9yw30e

Xác suất thống kê:https://bitly.com.vn/93p3pz

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTKHKTTT/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin