Skip to content

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHỦ NHẬT XANH

Vừa qua, chủ nhật ngày 15/11/2020, hoạt động tình nguyện Ngày chủ nhật xanh do Liên Chi Hội khoa Hệ thống Thông tin và Câu lạc bộ Sách Và Hành động UIT phối hợp tổ chức. 

Trong suốt hoạt động Ngày chủ nhật xanh BTC cùng các bạn CTV đã cùng nhau góp sức thay đổi diện mạo cho vườn hoa tại sân gạch tòa C và sân thượng tòa B trường Đại học Công nghệ Thông tin. Chương trình có sự hỗ trợ hướng dẫn của  anh Minh Hải và thu hút gần 30 bạn CTV tham gia.

Thông qua hoạt động này, BTC mong muốn các bạn tình nguyện viên có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, góp một phần sức trẻ vào công việc cộng đồng.

Mọi thông tin chi tiết của hoạt động xem tại: https://bitly.com.vn/xsbgw9

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin