Skip to content

Tổng kết Seminar: Tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm trong quy trình phát triển phần mềm

Vào lúc 8h30 ngày 23/12/2020, tại Giảng đường 1, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức seminar với chủ đề “Tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm trong quy trình phát triển phần mềm. 

Buổi seminar có sự tham gia của diễn giả Mr. Phạm Anh Quốc - Công ty Infodation. Diễn giả đã đến và chia sẻ với các bạn sinh viên về quy trình là tầm quan trọng của kiểm thử trong quy trình phát triển phần mềm, có những cái nhìn thực tiễn hơn về ngành nghề mình đã lựa chọn trong môi trường doanh nghiệp. Đây là cơ hội đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

 

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.ISE

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin