Skip to content

Tổng kết tập huấn cán bộ Đoàn - Hội năm 2022 - 2023 | Chuyên đề 1: Năng lực cảm xúc xã hội của cán bộ Đoàn - Hội

Nằm trong chuỗi Chương trình Tập huấn cán bộ Đoàn - Hội năm học 2022 - 2023, chuyên đề 01 với chủ đề “Năng lực cảm xúc xã hội của cán bộ Đoàn - Hội”  do NCS. Chuyên ngành Tâm lý học: Trần Thị Thanh Trà - Chuyên viên Tham vấn Tâm lý; Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh trình bày, thu hút sự tham gia của hơn 100 cán bộ Đoàn - Hội, Đảng viên trẻ tiêu biểu.

Trong buổi tập huấn, Cán bộ Đoàn - Hội trường Đại học Công nghệ thông tin đã được nghe Báo cáo viên chia sẻ về: 

- Lợi ích của năng lực cảm xúc xã hội

- Biểu hiện của cảm xúc xã hội 

- Cách giải quyết các vấn đề về năng lực cảm xúc xã hội

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit/posts/pfbid0F7KYBaFhSCbva1bJzzCrrq2Yyt8KEfBcac3hNZATUaxSApXnNaE1Z9KwtD69LGdNl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin