Skip to content

Tổng kết WannaResearch Meetup

Sáng ngày 12/112020, Phòng thí nghiệm An toàn Thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức buổi chia sẻ WannaResearch Meetup về kết quả nghiên cứu Blockchain của các nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm.

Tại buổi chia sẻ, các bạn sinh viên đã trình bày các hướng tiếp cận của mình trong bài toán chia sẻ dữ liệu y tế an toàn theo chuẩn FHIR dưới sự hỗ trợ của hạ tầng blockchain Hyperledger Fabric. Vấn đề dò quét lỗ hổng bảo mật trong các hợp đồng thông minh trên nền tảng blockchain Ethereum cũng được giới thiệu.

Buổi chia sẻ là cơ hội cho các bạn sinh viên khóa sau có quan tâm và mong muốn thực hiện đề tài NCKH và KLTN có thể tiếp cận các bài toán, kinh nghiệm từ các anh chị đi trước.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin