Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

TRAINING KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin  tổ chức buổi training môn Kiến trúc máy tính. Đây là hoạt động nhằm giúp các bạn sinh viên củng cố lại kiến thức, nâng cao khả năng giải đề, chia sẻ các kinh nghiệm khi làm bài thi.

Training sẽ được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 8/1/2021, tại Giảng đường 2

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin