Skip to content

Training môn Nhập môn lập trình Khoa Công nghệ Phần mềm

Vào lúc 10g00 ngày 9/12/2020, tại Giảng đường 1,hoạt động training môn Nhập môn lập trình do khoa Công nghệ Phần mềm tổ chức trường Đại học Công nghệ Thông tin đã diễn ra thành công. Đây là hoạt động nhằm giúp các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong việc ôn thi ở môi trường mới và là nơi các bạn sẽ được tiếp xúc bài training chất lượng với nội dung kiến thức dàn trải từ cơ bản đến nâng cao.

Hoạt động đã thu hút nhiều sinh viên đến tham dự và lắng nghe. 

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/bhtcnpm

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin