Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Training môn Nhập môn mạng máy tính khoa Công nghệ Phần mềm

Vào lúc 8h00, tại Giảng đường 3, khoa Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức buổi training môn Nhập môn mạng máy tính trước kỳ thi học kỳ 1. Đây là hoạt động nhằm giúp các bạn sinh viên củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài thi.

Trainer gồm các sinh viên Phạm Võ Di Thiên, Nguyễn Ngọc Trúc Ly, Phạm Nguyễn Minh Thắng. Đến với buổi training để được giải đáp mọi thắc mắc trong môn học.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/bhtcnpm

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin