Skip to content

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức buổi Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp trường chuyên ngành Khoa học máy tính

Ngày 26/02/2021, nghiên cứu sinh Văn Thị Thiên Trang bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính cấp Trường với đề tài “Khai thác mẫu tuần tự phổ biến dự trên ràng buộc”.

Đây là buổi Bảo vệ luận án Tiến sỹ thứ hai của năm 2021, được tổ chức tại Trường Đại học
Công nghệ thông tin - ĐHQG.HCM. Hội đồng bảo vệ luận án gồm có các Phó Giáo sư Tiến sỹ và Tiến sỹ có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong lĩnh vực Khoa học máy tính. Luận án hoàn thành được mục tiêu là đề xuất các phương pháp khai thác hiệu quả các bài toán đặt ra. Kết quả của luận án được tổng hợp từ 4 bài báo đã công bố trên các tạp chí: Knowledge and Information Systems (1 bài), Vietnam Journal Computer Science (Springer, 1 bài), Applied Intelligence (2 bài). Do đó, Hội đồng bảo vệ đánh giá cao về chất lượng về kết quả học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh Văn Thị Thiên Trang.

Trường ĐH CNTT chúc mừng Nghiên cứu sinh Văn Thị Thiên Trang và Giáo sư hướng dẫn GS.TS. Lê Hoài Bắc.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận văn:

Bảo vệ luận án Tiến sỹ  cấp trường chuyên ngành Khoa học máy tính

Bảo vệ luận án Tiến sỹ  cấp trường chuyên ngành Khoa học máy tính

Tin: Dương Kim Thùy Linh

Ảnh: Nguyễn Minh Nghĩa