Skip to content

Trường Đại học Công nghệ thông tin được đăng cai cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin"

Cuộc thi Quốc Gia “Sinh viên với An toàn thông tin 2015” khu vực phía nam sẽ được tổ chức vào tháng 11 tại Trường UIT

Theo Công văn số 60/2015/CV-VNISA của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ thông tin (UIT) vinh dự trở thành đơn vị đăng cai vòng sơ khảo của cuộc thi quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin”, diễn ra vào ngày 24/10/2015.

Sinh viên với an toàn thông tin - Web security

Cuộc thi Quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2014

 

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin (ATTT)” là một hoạt động quan trọng của sự kiện thường niên “Ngày ATTT Việt Nam”. Cuộc thi này do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hiệp hội
An toàn thông tin Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo mật thông tin được nhà nước Việt Nam công nhận. VNISA tập hợp các cá nhân, tổ chức làm công tác nghiên cứu giảng dạy, ứng dụng và phát triển an toàn thông tin nhằm hướng dẫn thực hiện các chủ trương đường lối của nhà nước trong việc ứng dụng và phát triển kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, đưa ra đề xuất, khuyến nghị với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng cơ chế chính sách phát triển ngành.

Trường Đại học Công nghệ thông tin là một trong những trường đại học đầu tiên, đào tạo chuyên ngành an toàn thông tin. Trong 2 năm 2013 và 2014, sinh viên ngành ATTT của UIT đã liên tiếp đạt giải nhất cuộc thi “Sinh viên với ATTT”. Đây là thành tích của các bạn sinh viên nói riêng, và là thành công của các Thầy Cô giảng viên Trường UIT.  Hiện nay Khoa Mạng
máy tính & Truyền thông của Trường UIT là nơi hội tụ của các giảng viên tiến sỹ trẻ, năng động, về chuyên ngành bảo mật và mạng. Họ là các cựu sinh viên và nghiên cứu ,sinh tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng trên thế giới như: UCLA (Hoa Kỳ), La Trobe (Úc), Telecom ParisTech (Pháp), Linz (Áo), Kỹ thuật Curtin (Úc).

Thông tin chi tiết và thể lệ cuộc thi được đăng tải tại trang web của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam: http://vnisa.org.vn/su-kien/cuoc-thi-sinh-vien-voi-attt/mau-dang-ki-cuoc-thi-quoc-gia-sinh-vien-voi-attt-2015.html

 

Tin: Dương Kim Thùy Linh.

Ảnh: Nguyễn Thành Hiệp.