Skip to content

Trường ĐH CNTT được giao mở thí điểm ngành đào tạo Tiến sĩ CNTT tại ĐHQG-HCM

Ngày 21-01-2014, Giám đốc ĐHQG TP.HCM đã ký quyết định mở thí điểm ngành đào tạo trình độ tiến sĩ Công nghệ thông tin tại ĐHQG-HCM. Mã ngành đào tạo thí điểm: 62 48 02 01.

Xem chi tiết quyết định tại đây.